Chào bạn đến với CHAI LỌ BEAUTY COCO
Hotline : 0356185944
31 HẠNH THÔNG PHƯỜNG 3 GÒ VẤP

Chai Nhựa Xịt Phun Sương 30ml

Chai Nhựa Xịt Phun Sương 20ml

Chai Nhựa Xịt Phun Sương 10ml

Chai Đựng Tinh Dầu 100ml Thủy Tinh Bóp Giọt

Chai Đựng Tinh Dầu 50ml Thủy Tinh Bóp Giọt

Chai Đựng Tinh Dầu 30ml Thủy Tinh Bóp Giọt

Chai Thủy Tinh Bóp Giọt 20ml

Chai Chiết Nước Hoa 30ml Vuông

Chai Chiết Nước Hoa 20ml Vuông

Chai Chiết Nước Hoa 12ml Vuông Sọc

Chai Chiết Nước Hoa 10ml Vuông Cao

Chai Chiết Nước Hoa 10ml Tròn

Chai Chiết Nước Hoa 9ml Vuông

Chai Chiết Nước Hoa 3ml Vuông

Lọ Hoa Thủy Tinh Trang Trí Dây Thừng