Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày

 Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày

Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Trải Bàn Trang Điểm - Cắt Thảm Theo Kích Thước Yêu Cầu

Điện thoại: 0356185944 (zalo)

Vui lòng liên hệ shop trước khi đến

Bản đồ: https://g.page/ThamLongChupAnh-GiaRe-BeautyCoco

Facebook: https://www.facebook.com/ThamLongChupAnh.GiaRe.BeautyCoco

BẢNG GIÁ THẢM LÔNG DÀI
(GIÁ PHÍA TRÊN HÌNH)

Thảm lông chụp ảnh màu đen M2 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 1mx1.6m giá 230.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày

Thảm lông chụp ảnh màu trắng M7 size 0.4mx0.5m giá 60.000đ, 0.5mx0.8m giá 120.000đ, 0.8mx1m giá 200.000đ, 0.5mx1.6m giá 200.000đ, 1mx1.6m giá 350.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày
Thảm lông chụp ảnh màu nâu M9 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 1mx1.6m giá 230.000đ.
Thảm lông nâu dài chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn M9

Thảm lông chụp ảnh màu xám phếch nâu kem M32 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.

Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày

Thảm lông chụp ảnh màu hồng rượu M49 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày -

Thảm lông chụp ảnh màu xám M53 size 0.4mx0.5m giá 60.000đ, 0.5mx0.8m giá 120.000đ, 0.8mx1m giá 200.000đ, 0.5mx1.6m giá 200.000đ, 1mx1.6m giá 350.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày -

Thảm lông chụp ảnh màu kem nâu M80 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày -

Thảm lông chụp ảnh màu xám phếch đen M87 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.

Thảm lông xám lông chuột chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn M87

Thảm lông chụp ảnh màu kem nâu sáng M93 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.
Thảm lông kem nâu chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn M93

Thảm lông chụp ảnh màu tím M94 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.
Thảm lông tím chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn M94

Thảm lông chụp ảnh màu nâu đen M95 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.
Thảm lông nâu đen chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn M95

Thảm lông chụp ảnh màu vằn nâu xám M96 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.
Thảm lông sọc nâu chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn M96

Thảm lông chụp ảnh màu hồng sen M98 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày

Thảm lông chụp ảnh màu hồng dạ quang M99 size 0.4mx0.5m giá 55.000đ, 0.5mx0.8m giá 110.000đ, 0.8mx1m giá 170.000đ, 0.5mx1.6m giá 170.000đ, 
1mx1.6m giá 280.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày -

Thảm lông chụp ảnh màu xám M101 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ
Thảm lông màu xám chụp ảnh chụp hình trang trí trải bàn trải sàn M101

Thảm lông chụp ảnh màu xám M102 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ.
Thảm lông màu xám ngắn chụp ảnh chụp hình trang trí trải bàn trải sàn M102

Thảm lông chụp ảnh màu xám ánh rêu M105 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày -
Thảm lông chụp ảnh màu nâu phếch đen M106 size 0.4mx0.5m giá 50.000đ, 0.5mx0.8m giá 90.000đ, 0.8mx1m giá 140.000đ, 0.5mx1.6m giá 140.000đ, 
1mx1.6m giá 230.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày -


BẢNG GIÁ THẢM LÔNG NGẮN
(GIÁ PHÍA TRÊN HÌNH)

Thảm lông chụp ảnh màu trắng N2 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ.
Thảm lông chụp ảnh chụp hình trải sàn màu trắng lông ngắn N2

Thảm lông chụp ảnh màu đen kem N6 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ.
Thảm lông đen loang chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn N6

Thảm lông chụp ảnh màu đen N11 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ, 0.5mx1.6m giá 130.000đ, 
1mx1.6m giá 210.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày

Thảm lông chụp ảnh màu hồng phấn N13 size 1mx1.6m giá 210.000đ.
Thảm lông hồng ngắn chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn N13

Thảm lông chụp ảnh màu kem nâu N23 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m, giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ, 0.5mx1.6m giá 130.000đ, 
1mx1.6m giá 210.000đ.
Thảm lông nâu kem ngắn chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn N23

Thảm lông chụp ảnh màu đốm N25 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ, 0.5mx1.6m giá 130.000đ, 
1mx1.6m giá 210.000đ.

Thảm lông chụp ảnh màu đỏ rượu N28 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ, 0.5mx1.6m giá 130.000đ, 
1mx1.6m giá 210.000đ.
Thảm lông đỏ ngắn chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn N28

Thảm lông chụp ảnh màu xanh xù N29 size 1mx1.6m giá 210.000đ.
Thảm lông xanh xù chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn N29

Thảm lông chụp ảnh màu hồng baby N30 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ, 0.5mx1.6m giá 130.000đ, 
1mx1.6m giá 210.000đ.
Cắt Thảm Theo Kích Thước - Thảm Lông Chụp Ảnh Chụp Hình Decor Trải Kệ Tủ Trưng Bày

Thảm lông chụp ảnh màu trắng hồng N31 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ, 0.5mx1.6m giá 130.000đ, 
1mx1.6m giá 210.000đ.
Thảm lông màu trắng hồng chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn N31

Thảm lông chụp ảnh màu kem nâu N32 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ, 0.5mx1.6m giá 130.000đ, 
1mx1.6m giá 210.000đ.
Thảm lông màu kem nâu ngắn chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn N32

Thảm lông chụp ảnh màu nâu đen N33 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ, 0.5mx1.6m giá 130.000đ, 
1mx1.6m giá 210.000đ.
Thảm lông màu nâu đen ngắn chụp ảnh chụp hình trang trí trải sàn N33

Thảm lông chụp ảnh màu hồng phấn N34 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ.
Thảm lông màu hồng phấn chụp ảnh chụp hình trang trí trải bàn N34

Thảm lông chụp ảnh màu kem nâu N35 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ.
Thảm lông chụp ảnh chụp hình trang trí nội thất màu kem nâu N35

Thảm lông chụp ảnh màu nâu ánh bạc N36 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ.
Thảm lông chụp ảnh chụp hình trải sàn màu nâu ánh bạc N36

Thảm lông chụp ảnh màu đen ánh bạc N37 size 0.4mx0.5m giá 45.000đ, 0.5mx0.8m giá 85.000đ, 0.8mx1m giá 130.000đ, 0.5mx1.6m giá 130.000đ, 
1mx1.6m giá 210.000đ.
Thảm lông chụp ảnh chụp hình trải sàn livestream lông ngắn N37


BẢNG GIÁ THẢM VẢI CANVAS

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc caro trắng C1 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc caro trắng C1

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc caro hồng C2 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc caro hồng C2

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc caro xám C3 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc caro xám C3

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc caro đen C4 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc caro đen C4

Thảm vải canvas chụp ảnh vân gỗ C5 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh vân gỗ C5

Thảm vải canvas chụp ảnh lá me C6 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh lá me C6 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh hoa nhí C7 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh hoa nhí C7

Thảm vải canvas chụp ảnh lá bàng C8 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh lá bàng C8

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc xanh đỏ C9 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh sọc xanh đỏ C9

Thảm vải canvas chụp ảnh vàng ô chéo C10 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh vàng ô chéo C10

Thảm vải canvas chụp ảnh lá trầu C11 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh lá trầu C11

Thảm vải canvas chụp ảnh vân lá C12 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh vân lá C12

Thảm vải canvas chụp ảnh lá cờ hồng C13 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh lá cờ hồng C13

Thảm vải canvas chụp ảnh lá cờ xanh C14 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh lá cờ xanh C14

Thảm vải canvas chụp ảnh hồng dâu C15 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh hồng dâu C15

Thảm vải canvas chụp ảnh dưa hấu C16 size 0.5mx0.35m giá 20k, 0.5mx0.75m giá 40k, 0.75mx1m giá 70k, 1mx1.5m giá 130k.

Thảm vải canvas chụp ảnh dưa hấu C16

KÍCH THƯỚC THẢM MẪU
LỌ HOA TRANG TRÍ
Lọ hoa trang trí vải lông trắng (không kèm hoa) giá 15.000đ

lọ hoa trang trí vải lông trắng

Lọ hoa trang trí vải lông nâu (không kèm hoa) giá 15.000đ
lọ hoa trang trí vải lông nâu

Lọ hoa trang trí vải lông hồng (không kèm hoa) giá 15.000đ
lọ hoa trang trí vải lông hồng

Lọ hoa trang trí vải lông xám (không kèm hoa) giá 15.000đlọ hoa trang trí vải lông xám

Thảm lông Beauty Coco cung cấp các mẫu thảm chụp ảnh chụp hình trang trí giá rẻ, màu sắc đa dạng. Cung cấp các mẫu thảm lông dài, ngắn, thảm canvas. Phù hợp để chụp ảnh sản phẩm, quần áo, ốp lưng, trang sức, chụp ảnh nail, trải bàn trang điểm, kệ trưng bày.