Chào bạn đến với CHAI LỌ BEAUTY COCO
Hotline : 0356185944
31 HẠNH THÔNG PHƯỜNG 3 GÒ VẤP

Vỏ chai Mascara, bi lăn, son nước

Chai Mascara 8ml (đầu thon)

Chai Mascara 8ml (đầu tròn)

Giá lẻ 10.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 8ml
Chai Mascara 3.5ml (đầu tròn)
Chai Mascara 3.5ml (đầu thon)

Giá lẻ 9.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 8ml
Chai bi lăn nắp bạc

Chai bi lăn nắp bạc 

Giá lẻ 6.000VNĐ

Chất liệu: Thủy tinh
Dung tích: 10ml
Chai son nước mini
 Chai son nước mini 

Giá lẻ 6.000VNĐ

Chất liệu: nhựa
Dung tích: 1.5 ml
Chai son nước
 Chai son nước

Giá lẻ 9.000VNĐ

Chất liệu: nhựa
Dung tích: 3.5 ml
Chai son vua
 Chai son vua

Giá lẻ 13.000VNĐ

Chất liệu: nhựa
Dung tích: 10 ml