Hũ nhựa đựng kem chiết mỹ phẩm

Hũ nhựa 5ml (Hũ tầng)

Hũ nhựa 5ml (Hũ tầng)

Giá lẻ 3.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 5ml

Hũ nhựa 7ml
Hũ nhựa 5ml

Giá lẻ 3.500VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 5ml
Hũ nhựa 10ml
Hũ nhựa 10ml

Giá lẻ 3.500VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 10ml
  Hũ nhựa 30ml        
 Hũ nhựa 30ml

Giá lẻ 4.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 30ml
  


Hũ nhựa nắp hồng 100ml
 Hũ nhựa nắp hồng 100ml

Giá lẻ 6.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 100ml

Hũ muỗng nhựa 100ml
 Hũ muỗng nhựa 100ml

Giá lẻ 9.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 100ml

Hũ nhựa nắp nhôm
Hũ nhựa nắp nhôm 50ml

Giá lẻ 9.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 50ml
Hũ nhựa nắp nhôm 100ml

Giá lẻ 11.000VNĐ

Hũ nhựa nắp nhôm 200ml

Giá lẻ 15.000VNĐ


Hũ nhựa 500ml
Hũ nhựa 500ml

Giá lẻ 11.00VNĐ

Chất liệu: Nhựa
Dung tích: 500ml