Chào bạn đến với CHAI LỌ BEAUTY COCO
Hotline : 0356185944
31 HẠNH THÔNG PHƯỜNG 3 GÒ VẤP

Chai nhựa nắp bật
Chai nhựa nắp bật 50ml 

Giá lẻ 8.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa PET
Dung tích: 50ml


Chai nhựa nắp bật 100ml 

Giá lẻ 8.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa PET
Dung tích: 100ml
Chai nhựa nắp bật 150ml 

Giá lẻ 10.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa PET
Dung tích: 150ml

Chai nhựa nắp bật 200ml 

Giá lẻ 10.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa PET
Dung tích: 200ml

Chai nhựa nắp bật 250ml 

Giá lẻ 10.000VNĐ

Chất liệu: Nhựa PET
Dung tích: 250ml